ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13