ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 10 - 11