2.3 ร้อยละและการนำไปใช้-Poll

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
Age: 17 - 18