ทบทวนครั้งที่ 1

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
Age: 10 - 11