การหารทศนิยมด้วย 10 100 1,000

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
School grade: Thailand Thailand