แบบฝึกทักษะที่ 1.3

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เลขยกกำลัง
Age: 13 - 14
Tags: math