แบบฝึกทักษะที่ 1.2

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เลขยกกำลัง
Age: 13 - 14
Tags: math