แบบทดสอบเรื่องเลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เลขยกกำลัง
Age: 16 - 17