ใบงาน11.1เรื่องชนิดของปริซึม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 10 - 11