แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1 พีระมิด กรวย ทรงกลม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 14 - 15