สอบพีทาโกรัสครั้งที่2

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
School grade: Thailand Thailand