ฐาน มุมยอด มุมที่ฐาน ด้านปนะกอบมุม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
School grade: Thailand Thailand