การหาร้อยละ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > อัตราส่วน
Age: 12 - 13