ใบงานที่ 6 มัธยฐาน

Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!