โจทย์ปัญหาพีทาโกรัสข้อ2

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > พีทาโกรัส
Age: 13 - 14