ตัวอย่าง 5.3.4 สูญเสีย

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > ทั่วไป
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ