ตัวอย่างจำนวนเต็ม

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > จำนวนจริง
School grade: Thailand Thailand
Y
J
S
J
F
O
O
D
I
B
W
C
L
A
W
W
Y
B
G
T
N
T
J
H
S
W
P
C
D
R
F
U
N
R
S
B
V
W
L
A
F
K
F
C
V
M
T
L
W
N
S
P
F
K
P
E
H
W
I
W
O
N
K
I
P
A
G
A
Y
F
U
D
R
F
F
U
V
T
J
K
J
C
O
G
S
N
W
E
Y
I
V
D
L
O
D
I
I
R
S
D
Start drawing!