การหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การลบ
School grade: Thailand Thailand