การบวกเลข 2 จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
Age: 6 - 7