การตัวไม่ทราบค่าจากการประโยคสัญลักษณ์การบวก

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การบวก
School grade: Thailand Thailand