ใบงานที่ 3 เรื่อง สมการและคำตอบของสมการ

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
Age: 12 - 13
(กำหนดให้ x แทนจำนวนใดๆ)