พื้นฐานอนุบาล

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
School grade: Thailand Thailand

รหัสนักศึกษา

ชื่อ- สกุล

จงกรอกตัวเลขที่มีค่าเท่ากับ"สามสิบ"

จงกรอกตัวเลขที่มีค่าเท่ากับ"ยี่สิบ"

ยี่สิบ

10

สิบ

30

สามสิบ

20

ถูก

ผิด

ถูก

ดอกไม้

ใบไม้

Start drawing!