ใบงานหน่วยสัตว์โลกน่ารู้

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
School grade: Thailand Thailand

ใบงาน

หน่วย สัตว์โลกน่ารู้

ชื่อ-นามสกุล

ชั้นอนุบาลปีที่

คำชี้แจง :

ลากเส้นต่อจุดอย่างง่าย ฝึกนับ ฝึกเรียงลำดับตัวเลข 1-25

8

16

19

9

17

18

15

7

10

20

14

6

13

21

12

11

22

5

4

23

24

3

2

25

1