รู้จักตัวเลข

รู้จักตัวเลข
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
School grade: Thailand Thailand
Tags: รู้จักตัวเลข

ชื่อ

นามสกุล

จงพิมพ์ตัวเลข "ยี่สิบ" ลงในช่อง

จงเลือกตัวเลข "สามสิบ"

หนึ่ง

สอง

สาม

ชาย

หญิง

ยี่สิบ

สิบ