จำนวนตัวเลข อ 2

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับเลข
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ

ชลธิชา

นามสกุล

เลาหาง

จงพิมพ์ตัวเลข ยี่สิบ ลงในช่องว่าง

จงพิมพ์ตัวเลข สามสิบ ลงในช่องว่าง

ชาย

หญิง