ใบงานอบรมcanva

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานประดิษฐ์
School grade: Thailand Thailand
Start drawing!
J
I
T
G
D
R
D
E
L
K
K
T
G
U
U
Y
L
L
H
R
M
F
T
O
G
V
G
H
D
O
J
D
A
J
Y
F
O
O
D
L
W
O
L
Y
B
G
H
E
J
M
U
N
D
U
V
B
P
V
J
V
A
A
O
L
M
Y
K
C
D
N
D
K
K
O
L
M
B
B
W
W
G
E
M
K
P
R
U
E
E
T
R
E
T
A
W
K
K
W
R
J