ข้อสอบกลางภาค

Language: ภาษาไทย
Subject: การงานอาชีพ > งานประดิษฐ์
School grade: Thailand Thailand