ธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprises)

1.ให้นักเรียนเลือกตัวอย่างธุรกิจมา 1 อย่าง เพื่อทำการศึกษาสถานประกอบในท้องถิ่นที่มีลักษณะสำคัญเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมว่ามีมากน้อยเพียงใด และเป็นกิจการประเภทใดบ้าง เช่น - ด้านการผลิต - ด้านการค้าส่งและค้าปลีก - ด้านการบริการ 2.บอกประโยชน์ของธุรกิจ ที่ได้ยกตัวอย่างมา 3.ปัญหาอุปสรรคของธุรกิจที่ได้ก่อตั้งในท้องถิ่น
Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานธุรกิจ
Age: 16 - 20

ธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprises)

1.ให้นักเรียนเลือกตัวอย่างธุรกิจมา 1 อย่าง เพื่อทำการศึกษาสถานประกอบในท้องถิ่นที่มีลักษณะสำคัญเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมว่ามีมากน้อยเพียงใด และเป็นกิจการประเภทใดบ้าง เช่น
- ด้านการผลิต
- ด้านการค้าส่งและค้าปลีก
- ด้านการบริการ
2.บอกประโยชน์ของธุรกิจ ที่ได้ยกตัวอย่างมา
3.ปัญหาอุปสรรคของธุรกิจที่ได้ก่อตั้งในท้องถิ่น

ธุรกิจที่ยกตัวอย่างมา