ใบงานที่ 7-8

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานช่าง
School grade: Thailand Thailand