ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานช่าง
School grade: Thailand Thailand
Start drawing!
B
W
G
N
L
G
I
J
K
N
W
O
U
Y
F
A
I
H
S
F
V
B
W
A
T
E
R
A
T
W
M
D
S
A
T
G
C
V
G
N
V
A
I
L
J
V
M
D
E
G
F
C
P
J
F
O
O
D
R
L
F
P
L
H
O
S
A
G
I
R
R
C
P
B
G
I
B
C
N
I
V
U
D
H
Y
A
D
D
G
T
Y
L
G
D
E
L
T
R
K
M
ลืมพิมพ์