ใบงานที่ 1 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานช่าง
Age: 8 - 9