045รวินท์นิภา จามีกรธารา

โรงเรียนเทศบาล ๑

My worksheets

ภาษาจีน
第三课 祝你生日快乐
ภาษาจีน
第三课 我想喝可乐。
ภาษาจีน
แบบฝึก 3.1