ครู เจมส์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

My worksheets

วิทยาการคำนวณ
กิจกรรมที่ 4.1 - 4.2 ป.2/2
วิทยาการคำนวณ
กิจกรรมที่ 4.1 - 4.2
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.4 ป.1/2
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.1 - 1.2 ป.1/2
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.5 - 1.6 ป.1/2
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.3 ป.1/2
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.4
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.5 - 1.6
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.3
วิทยาการคำนวณ
Activity 1.1 - 1.2