Deklinacja. Ćwiczenia.

Language: Polish
Subject: Polski > Gramatyka
School grade: Poland Poland

Deklinacja. Język polski.

Rafał, JPJO

1. Odmień przez przypadki (liczba pojedyncza).

1. Mianownik - babcia,

2. Dopełniacz -

3. Celownik-

4. Biernik -

5. Nadrzędnik -

6. Miejscownik -

7. Wołacz -

2. Odmień przez przypadki (liczba mnoga).

1. Mianownik - przyjaciele,

2. Dopełniacz -

3. Celownik-

4. Biernik -

5. Nadrzędnik -

6. Miejscownik -

7. Wołacz -

3. Uzupełnij zdania. Wstaw rzeczownik w odpowiednim przypadku.

1. Ręce myjemy (mydło)

2. Z (porzeczki)

dżem.

3. Szklanki są ze (szkło)

4. Wskaż który to przypadek:

a) kota (kogo? co?)

b) rybo! (o!)

c) o Ani (o kim? o czym?)

d) szkoła (kto? co?)

e) kubkiem (z kim? z czym?)

5. Wpisz rzeczowniki w dopełniaczu liczby mnogiej.

1. Mam pięć (siostry)

2. Nie lubię takich (temat)

3. Ty nazbieraj (jagody)

, a ja nazbieram (grzyby)