Deklinacja. Ćwiczenia.

Language: Polish
Subject: Polski > Gramatyka
School grade: Poland Poland
Deklinacja. Język polski.
Rafał, JPJO
1. Odmień przez przypadki (liczba pojedyncza).
1. Mianownik - babcia,
2. Dopełniacz -
3. Celownik-
4. Biernik -
5. Nadrzędnik -
6. Miejscownik -
7. Wołacz -
2. Odmień przez przypadki (liczba mnoga).
1. Mianownik - przyjaciele,
2. Dopełniacz -
3. Celownik-
4. Biernik -
5. Nadrzędnik -
6. Miejscownik -
7. Wołacz -
3. Uzupełnij zdania. Wstaw rzeczownik w odpowiednim przypadku.
1. Ręce myjemy (mydło)
2. Z (porzeczki)
dżem.
3. Szklanki są ze (szkło)
4. Wskaż który to przypadek:
a) kota (kogo? co?)
b) rybo! (o!)
c) o Ani (o kim? o czym?)
d) szkoła (kto? co?)
e) kubkiem (z kim? z czym?)
5. Wpisz rzeczowniki w dopełniaczu liczby mnogiej.
1. Mam pięć (siostry)
2. Nie lubię takich (temat)
3. Ty nazbieraj (jagody)
, a ja nazbieram (grzyby)