UD Tahun 5 : Penyalahgunaan Bahan dan Alatan Berbahaya (3)

PENGGUNAAN BAHAN DAN ALATAN BERBAHAYA KSSRPK TAHUN 5
Language: Bahasa Melayu
Subject: Yang lain > Yang lain
Age: 10 - 11
I R I T A S I C J S
I G F W U C R B S P
W W U Y R E J Y O V
O V I N H A L A N L
S S D I J A M Y J S
A D M O K I M I A J
P A G V R D A N Y R
I U L S B A H A Y A
1. Penyalahgunaan bahan ___ boleh menyebabkan kebakaran.
2. Penyalahgunaan bahan _______ boleh menyebabkan keracunan dan ketagihan.
3. Penyalahgunaan bahan _____ boleh mendatangkan ______ kepada diri.
4. Penyalahgunaan bahan kebersihan diri secara berlebihan boleh menyebabkan _______ pada kulit dan keracunan.