Penetapan Matlamat

Language: Malay
Subject: Yang lain > Yang lain
School grade: Malaysia Malaysia > Lain > Dewasa

Penetapan Matlamat

Specific (Spesifik/ Terperinci)

Matlamat saya adalah:

Measurable(Boleh Diukur)

Saya akan mengikuti perkembangan saya dengan:

Attainable (Boleh Dicapai)

Saya akan mencapai matlamat ini dengan melakukan perkara berikut:

Relevant (Berkaitan/ Sesuai)

Matlamat ini membantu saya kerana:

Timely (Mempunyai Jangka masa)

Saya akan mencapai matlamat ini pada (tarikh):