MENGENAL DETIK PERTAMA LAGU JONG-JONG INAI

Language: Bahasa Melayu
Subject: Yang lain > Yang lain
School grade: Malaysia Malaysia
TANDAKAN YA / TIDAK PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN. TANDAKAN YA BAGI DETIK PERTAMA, DAN TIDAK BAGI BUKAN DETIK PERTAMA. JAWAB SOALAN DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BESAR
NAMA MURID: