PENGARATAN

Anda dibenarkan membuat rujukan semasa menjawab soalan ini
Language: Bahasa Melayu
Subject: Sains > Objek
Age: 10 - 11
kayu plastik besi
4.Apakah cara yang paling sesuai untuk mencegah pengaratan untuk situasi dalam gambar?
1.Rod manakah yang akan berkarat?
2.Berikan alasan anda.
5.Soalan berikut berdasarkan maklumat dalam jadual di atas
(a)(i).Jarum dalam tabung uji manakah akan berkarat?
(a)(ii).Berikan alasan anda
3.Soalan ini berdasarkan gambar di atas.
i.Nyatakan pemerhatian kamu ke atas objek tersebut
(b)(i).Jarum dalam tabung uji manakah tidak atau lambat berkarat?
(b)(ii).Berikan alasan anda
ii.Nyatakan ciri-ciri objek tersebut
iii.Nyatakan 2 faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku