Year 4 - P12: Nabi Nuh 'Alaihissalam - Cabaran dan Tentangan 2

Latihan bagi Pelajaran Tahun 4, tajuk Nabi Nuh 'Alaihissalam: Cabaran dan Tentangan (Bahagian 2)
Language: Malay
Subject: Pengetahuan Ugama Islam > Sejarah
Age: 8 - 10
Tags: year4irk, nabinuh