IDENTITI NEGARA KEBANGGAAN KITA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 UNIT 6
Language: Bahasa Melayu
Subject: Pendidikan Moral > Moral
Age: 12 - 12
Tags: pendidikan moral tahun 6
IDENTITI NEGARA KEBANGGAAN KITA
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
UNIT 6
Padankan cara menghormati identiti negara dan kepentingannya
Memahami dan menghayati maksud Jata Negara
Mewujudkan perasaan bangga akan negara
Memasang Jalur Gemilang dengan betul
Memupuk semangat patriotik
Menggunakan bahasa Melayu dengan betul
Meningkatkan imej negara
Menggunakan simbol bunga raya sebagai hiasan dalan majlis rasmi
Menyatupadukan rakyat yang pelbagai kaum
Mengamalkan prinsip Rukun Negara sebagai panduan dalam kehidupan
Mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara
Jelaskan perasaan kamu apabila dapat menghormati identiti negara.
Jawab soalan berikut
Senaraikan 5 Rukun Negara Malaysia