AMALAN BERSEDRHANA TAHUN 4

Language: Malay
Subject: MIB > MIB
Age: 9 - 10

Melayu Islam Beraja Tahun 4

Tajuk : Amalan Bersederhana

Lihat jadual di bawah ini. Kemudian senaraikan ciri - ciri sikap orang yang bersederhana dan sikap orang yang tidak bersederhana berdasarkan maklumat yang disediakan.

Simpan wang baki yang ada

Pakai pakaian yang berlebihan

Tidak memahami kemampuan pendapatan keluarga

Amalkan menabung wang sejak dari kecil

Bersyukur dengan pemberian ibu bapa

Boros berbelanja

Membeli barang yang mahal harganya

Berbelanja bagi yang perlu sahaja

Merendah diri dalam percakapan

Membazir air

SIKAP ORANG YANG BERSEDERHANA

SIKAP ORANG YANG TIDAK BERSEDERHANA