MT06092021

Language: Bahasa Melayu
Subject: Matematik > Penolakan
Age: 10 - 12
GUNA TANDA ( / ) UNTUK POTONG NOMBOR YANG BERKENAAN
2
3
4
5
7
6
5
4
7
8
2
3
2
3
8
4
5
6
6
3
7
8
7
6
5
4
1
5
9
6
5
7
2
9
6
0
2
8
2
5
6
8
1
2
7
6
1
2
3
8
7
6
5
7
3
8
6
9
2
8
2
1
2
2
4
3