4.1.1 Mengenali perbendaharaan kata yang relevan untuk konsep tolak. (Contoh: perbezaan dan buang)

4.1.1 Mengenali perbendaharaan kata yang relevan untuk konsep tolak. (Contoh: perbezaan dan buang)
Language: Bahasa Melayu
Subject: Matematik > Penolakan
Age: 8 - 12
Tags: #Asas 3M (Matematik) Tahun 2 PPKI
P E R B E Z A A N
F E O N M G I T B
O B J H M Y T N O
G C R K H B B O E
B U A N G M G D S