Pertukaran unit panjang

Menukar unit panjang : i. cm kepada m dan sebaliknya ii cm kepada m dan cm, juga sebaliknya
Language: Malay
Subject: Matematik > Pengiraan
Age: 9 - 10
Tags: pertukaran unit panjang