Data (Teknik Gundalan)

Mengumpul data menggunakan teknik gundalan
Language: Malay
Subject: Matematik > Pengiraan
Age: 8 - 10
Tags: data