Mengenai saya

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

Sila warna api di bawah .

Start drawing!