L1-Makanan yang sihat

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Badan saya jadi sihat dan kuat.
Saya makan makanan yang sihat.
Badan saya juga akan membesar.
Sila bulatkan makanan yang sihat di bawah.
Start drawing!