L1- konsonan wan

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

awan

cawan

dewan

kawan

Sila lukis awan di bawah.

Start drawing!