L1- konsonan jang

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

bujang

hujung

jinjing

junjung

Sila bulat junjung bakul di bawah.

Start drawing!