L1- konsonan gang

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

bingung

cengang

dagang

daging

Sila bulat daging di bawah.

Start drawing!